06 14413937 info@anandabodhi.nl

Mediteren en onze hersenen

Zet je gedachten stil

Velen van ons denken niet te kunnen mediteren. Men denkt niet de gedachten stil te kunnen zetten, want dat is toch uiteindelijk wat men verwacht dat mediteren is. Terwijl we ons niet realiseren dat dit een staat van zijn is die we elke dag ondergaan en dus wel degelijk in ons vermogen ligt. Namelijk het moment, onze staat van zijn, tussen waken en slapen. Ik zal hier kort uitleggen wat hiermee bedoeld wordt.

Hersenen uitgelegd in hersengolven

Het spectrum van onze hersenactiviteiten, ofwel golven, zijn onderverdeeld in 5 verschillende soorten. Beta, Alfa, Theta, Delta en Gamma.

Beta golven

Het is de staat waarin wij redeneren, besluiten nemen, werken, discussiëren en over het algemeen onze aandacht extern gericht hebben. Dit is het meest krachtige bereik waar onze hersenen zich in kunnen bevinden.

Alfa golven

Dit is een lagere frequentie dan de Beta golven. De Alfa wordt door ons als plezierig ervaren. We zijn alert, maar toch ook ontspannen. We kunnen hierbij beter leren en informatie verwerken. We kunnen hierbij uit onze bron van creativiteit putten die net beneden ons bewustzijn ligt. Door de diepe ontspannenheid van de Alfa staat kunnen we optimaal gebruik maken van onze beide hersenhelften en tegelijkertijd zijn we uitermate geconcentreerd met 1 ding bezig. De super leerstaat dus.

Theta golven

In deze staat zijn je hersengolven afgeremd totdat je bijna gaat slapen. De Theta staat maakt ons zeer ontvankelijk voor creatieve ideeën, beelden, flarden van dromen en lang vergeten her-inneringen. Het is de staat waar de magie van onze hersenen zo’n beetje begint. Theta staat is waar we zoals reeds gezegd aan het mediteren zijn, uiterst intuïtief en vol herinneringen.

Het is een ideale staat voor herprogrammeren van je mind, droom her-inneringen en zelfhypnose.

Delta golven

In deze staat zijn we aan het slapen. We zijn ook fysiek totaal ontspannen en we zijn dan ook even “helemaal weg”. De Delta staat is ook waar we aan het herstellen zijn en genezen zijn omdat in die staat het menselijk groeihormoon aangemaakt wordt. Daarom is het ook zo vitaal dat je goed slaapt. Een diepe slaap dus.

Gamma golven

Gamma golven worden eigenlijk pas de laatste 10-15 jaar erkend, want voorheen werden ze gerekend tot Beta golven. Het is in deze staat dat we het meest in connectie staan met voorkennis, heldere inzichten en waarnemingen en hoger bewustzijn. Het is ook in deze staat dat we extreem veel informatie verwerken.

Verschil van hersenhelften

Hoe we ons voelen is vooral afhankelijk van het feit welke hersenhelft er bij ieder van ons het meest dominant is. Hoe meer balans tussen de twee hersenhelften hoe beter we ons voelen en hoe gezonder we zijn.

Linkerhersenhelft
De linkerhersenhelft is onze normale bewuste geest (of beperkt egozelf), terwijl het rechter brein toegang heeft tot een veel breder spectrum van bewustzijn. Het linkerbrein is gemaakt om te focussen, en als het in evenwicht is met het rechter brein richt het zich behulpzaam op het positieve en op onze doelen en verlangens. Maar als het niet in evenwicht is, kan het linkerbrein zichzelf onder druk zetten en kwellen met angsten, verwijten, schuld, negativiteit, zorg, gebrek aan zelfvertrouwen, kritiek, uiterlijk vertoon, defensief gedrag en gejaagdheid-terwijl onze rechterhersenhelft de poort lijkt te zijn naar een staat van innerlijke rust, liefde, compassie en authenticiteit.

Rechterhersenhelft
Terwijl het linkerbrein op het hoofd is gericht, is ons rechter brein hartgericht. Wanneer de babbelzieke geest stil wordt, kunnen we naar ons hart luisteren.
Meditatie helpt hierbij om in die tijdloze droomachtige ruimte van je linkerbrein te glippen. Dit helpt om beide hersenhelften te synchroniseren en harmonieus samen te laten werken.

Benieuwd wat meditatie voor je kan betekenen? Volg meditatielessen of neem vrijblijvend contact met mij op.