06 14413937 info@anandabodhi.nl

Als je begrijpt wat ik voel

Een andere kijk op rouwverwerking

Mijn nieuwe boek: Als je begrijpt wat ik voel

In Als je begrijpt wat ik voel word je meegenomen in een andere kijk op rouwverwerking. Waar het verlies van onze dierbare overledenen niet gepaard hoeft te gaan met alleen verdriet. Als nabestaande wordt ieder op een natuurlijke wijze meegenomen in de wereld na de dood. Noem het spiritueel, fantasie of magie. Eén ding is zeker, na het lezen van dit boek ervaar je dit definitieve afscheid alleen nog maar als een tijdelijke afscheiding van twee werelden. Waar het niet meer zal voelen als verlies, maar een hernieuwd contact. Onze dierbaren zullen ons nooit helemaal verlaten. Ieder verhaal afzonderlijk geeft daarom jong en oud steun en begrip in die moeilijke momenten.

 

Een stukje uit het boek:

Na twintig minuten had ze de stal uitgemest en vers hooi neergelegd. Ze stond net op het punt Lucky weer uit de wei te halen toen ze het geluid van paardenhoeven de schuur hoorde binnenkomen. Ze keek verbaasd in de richting van het geluid. Ze zou toch niet zijn losgebroken?, ging het pijlsnel door haar heen. Ze was soms zo enthousiast weer buiten te zijn. Haar blik ging richting de ingang van de schuur waar ze tot haar grote verbazing inderdaad Lucky binnen zag lopen. Maar wie liep daar naast haar? Ze knipperde met haar ogen tegen het felle licht van de zon die zijn lichtstralen de schuur binnen liet stromen. Ze zag het silhouet van een klein meisje naast Lucky lopen, vrolijk huppelend terwijl ze haar zachtjes iets tegen Lucky hoorde fluisteren. Nel stond als aan de grond genageld. Wie was dit kind? Maar vreemder nog: waarom had ze hun paard uit de wei gehaald, zonder haar toestemming? Op twee meter afstand kwamen ze beiden tot stilstand. “Hallo mama”, hoorde ze dat kleine meisje lachend tegen haar zeggen. Het bloed trok weg uit haar gezicht, haar adem stokte. “Wat….wie….?”, stamelde ze zachtjes voor zich uit. “Mama, ken je me dan niet meer?”, ging ze vrolijk verder. “Ik ben Noortje, je dochtertje.” Ze keek haar moeder hoopvol aan. “Lucky heeft me weer hier naartoe gehaald. Er is zoveel gebeurd mama, ik moet je zoveel vertellen.” Nel kon nog steeds geen woord uitbrengen. Het enige wat ze deed was staren naar een lief klein meisje, met schattige vlechtjes zag ze nu, dat beweerde haar kind te zijn. Ze zou wel dromen, dacht ze, dit was zo mooi, maar zo onwerkelijk. Terwijl ze dit tafereel, vóór haar, probeerde te analyseren voelde ze plotseling een klein koud handje in die van haar schuiven.

Nieuwsgierig geworden? Bestel het boek voor slechts 19 euro (gratis verzending).Inleiding/Voorwoord

Vanuit de mooie taak, binnen mijn praktijk, mensen weer op hun pad te mogen en kunnen helpen ben ik geïnspireerd dit boek te schrijven.

Laat me je meenemen in een wereld waar alle kilte omtrent het begrip ‘de dood’ verdwijnt. Waar er geen definitief afscheid is maar slechts een tijdelijke afscheiding. Natuurlijk is er ook verdriet, pijn en machteloosheid. Maar wetende dat dat het ‘aards zijn’ met zich meebrengt en dus tijdelijk is voor iedereen wil ik met deze verhalen meer duidelijkheid scheppen rondom een andere kijk op rouwverwerking. Dit heb ik gestalte gegeven door kinderen in de hoofdpersonages te plaatsen die in samenwerking met dieren het ‘hernieuwd’ contact met overleden dierbaren mogelijk maken. ‘Waarom kinderen samen met dieren’?, zul je je afvragen. Omdat zij die ongerepte puurheid bezitten en optimaal zintuiglijk kunnen waarnemen waarmee zij meer ‘open’ staan voor energieën van gene zijde.

Tijdens de persoonlijke readings die ik heb mogen geven merkte ik dat blijdschap, geruststelling en het gevoel weer contact te hebben voor beide ‘werelden’ zo belangrijk is.

Maar vooral een bevestiging van wat men eigenlijk al hoopte en dacht. De dingen die onze overleden dierbaren ons aanreiken zodat we weer verder kunnen op ons levenspad. Aan de andere kant van die afscheiding, willen zij niets liever. De erkenning op die manier nog steeds betrokken te mogen zijn in ons leven. Dit is de spirituele kant die ik dagelijks in mijn praktijk meemaak. De tools die we samen vanuit die andere wereld krijgen aangereikt zijn zo treffend en waardevol dat we dit niet meer kunnen en mogen verwaarlozen.

Kijk met de ogen van je hart, van je fantasie of sta er simpelweg voor open; zodat deze verhalen je mee kunnen nemen in die mooie nabije wereld, aan de andere kant van het afscheid. Dat zijn we aan onze overleden dierbaren verschuldigd.

Zodat jij dan ook volmondig kunt zeggen: “Als je begrijpt wat ik voel.”

 


Slechts 19 euro en de verzending is gratis

Als je begrijpt wat ik voel